Ông sếp già chọc đầu lưỡi vào bướm Kanna Fuji. Ở đời, cái gì dễ có được là thân, cái gì khó là tánh, cái gì dễ qua là thời gian, cái khó là tai họa, số ít người đến với công đức thành Phật thì không cần phải bước đi. trên con đường bên phải.

Ảnh sex nhật bản lếu lều nữ thư ký Kanna Fuji

Ảnh sex nhật bản lếu lều nữ thư ký Kanna Fuji

ma quỷ Sao không dùng thời gian sức lực này để tuyệt vọng và khao khát chạy đến Phật giáo, tu sĩ tuy có thân phàm nhưng cũng xứng đáng làm hòn đá cho ngọn núi khác. Nếu bạn có thể làm điều này. Đại nguyện và tập trung vào nhân quả lớn lao này, sau một trăm năm, ngươi sẽ xứng đáng với sự vui lòng của Tăng đoàn, và ngươi sẽ không thể tuân theo mệnh lệnh của Rakshasa. Ngươi nghĩ sao về việc này. Vị Ương nói. Đệ tử đã tụ tập ý định quay về Thiền, về sau không lâu nữa sẽ quay lại tông môn này. Tuy nhiên, các môn đệ vẫn còn hai lời hứa chưa thực hiện được, rất khó bỏ. Bây giờ tôi đã như vậy.