Không phí thời gian khi xem banh háng cho thầy đụ này u, u. Có bất kỳ trở lại Cuối cùng tôi đã nói rằng nó đã được mua trên Taobao và không thể trả lại. Thực ra tôi cũng không có tâm trạng gì nhưng chồng tôi cũng không cảm thấy tôi có tâm trạng nên anh ấy đụ tôi vài lần rồi làm tình với tôi như thường lệ. Tôi cứ nghĩ, vòng một gợi cảm là khiếm nhã như thế nào Nó bất thường như thế nào Tôi chỉ hành động gợi cảm trên giường, và anh ấy cũng muốn nói như vậy về tôi Thứ sáu xách ít hành lý, anh Quách nói Thượng Hải cái gì cũng có, cứ đi mua, rồi nói rẻ, nằm trần truồng trên giường hai ngày là được.